Speak it loud

Terry’s child support
Terry’s Child Support & Youth Resource Centre (Terry’s) is een actieve organisatie die het in hart van Kenia werkt aan een beter perspectief voor kwetsbare kinderen. In en rond de stad Machakos zijn veel kinderen die niet kunnen rekenen op een warm thuis of op een goede schoolopleiding. Terry’s vangt kinderen op die op straat dreigen te komen, ze geven trainingen aan jongeren om een betere kans op een baan te krijgen en ze timmeren aan de weg om ervoor te zorgen dat de overheid zorgt voor basale zaken als onderwijs, gezondheidszorg en watervoorziening.


Project 2019-2021
Het project van Terry’s dat Kenia2020 gaat ondersteunen heet ‘Speak it Loud’. Dit gaat over de risico’s voor meisjes en jonge vrouwen om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Het gaat niet alleen om geweld, maar ook om onwetendheid. ‘We willen de stilte verbreken’, zegt Terry’s. Veel meisjes in Kenia worden ongewild zwanger en het aantal tienerzwangerschappen is ongekend hoog: van alle meisjes tussen de 15 en 19 jaar heeft één op de 5 al een kind gekregen. In heel Kenia stoppen jaarlijks duizenden meisjes met hun school vanwege een zwangerschap.

Terry’s wil op een positieve manier werken aan voorlichting en aan het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde van meisjes. Het startpunt daarvoor is sport. Het plan is om veel sporttoernooien te organiseren en tijdens die toernooien wordt er aandacht gegeven aan seksuele voorlichting èn aan de manier waarop je ‘nee’ mag zeggen als er iets met je gebeurt dat je niet wilt. Die sporttoernooien zijn alleen nog maar het begin van alle activiteiten. Het gaat niet alleen om meisjes trouwens, want het is net zo belangrijk om jongens te betrekken bij het gesprek over hoe je met elkaar omgaat en hoe je respect hebt voor de ander.

Onderdelen project

Het hele project omvat drie onderdelen:

1) 500 kinderen en jongeren worden meer weerbaar -en minder kwetsbaar voor seksueel geweld.

– 2 daagse sportkamp voor kinderen en jongeren – in groepen. Tijdens het kamp is er tijd om voorlichting te geven en om te praten over gevoel van eigenwaarde

– 54 Trainer of trainers (ToTs)  worden opgeleid. Dit zijn bv leraren, ouders, schoolleiders, ook jongeren met een leidersrol – die over langere tijd zorgen dat er op scholen en in de dorpen beter kan worden gepraat over seksueel geweld en dat misstanden ook worden aangekaart.

2) Dorpsgemeenschappen worden alert op seksueel geweld en gaan er zelf iets tegen doen

– Het is belangrijk dat in dorpen iedereen meedoet om dit probleem tegen te gaan. Daarom worden 20 mensen getraind die echt een rol moeten spelen in het bestrijden van seksueel geweld, zoals politiemensen leiders van jeugdgroepen, religieuze leiders en politici.

– Er wordt voor gezorgd dat dit thema op de agenda komt van de lokale politiek

-Op 14 basis- en middelbare scholen worden de kinder- en jeugdclubs begeleid

– 100 Kinderen die slachtoffer waren van seksueel geweld, of die net op tijd uit een slechte situatie werden gered, worden opgevangen en begeleid door Terry’s.

3) 100 kwetsbare gezinnen worden extra begeleid. Dit zijn gezinnen waarvan bekend is dat het risico groot is dat de kinderen niet meer naar school zullen gaan, terwijl ze nog wel leerplichtig zijn.

– Voor een aantal kinderen zal het schoolgeld worden betaald, omdat de ouders dit niet kunnen of willen (10 kinderen in middelbare school leeftijd)

– Een aantal tieners (10) die gestopt waren met school, worden begeleid met een praktische beroepsopleiding

– 100 jongeren krijgen voorlichting over de mogelijkheden om zelf ene bedrijfje te beginnen met steun van de overheid

– 5 jongeren en 5 verzorgers van kinderen krijgen de kans om een eigen bedrijfje te beginnen met een start-kit via het project

– 10 zakenlieden worden mentor van een jongere en begeleiden hun eerste activiteiten om zelf geld te verdienen

Wil je dit project steunen? Klik dan hier