Kenia 2021?

0 Comments

Uitstel reis jongeren

Kenia2020 stelt zijn reis uit vanwege de corona. Hier lichten we ons besluit toe en delen we de laatste informatie over het project Speak it loud (SIL) en de daaraan gekoppelde reis Kenia2020.

Terry’s heeft veel activiteiten. Zo biedt het zo’n 60 jonge kinderen, waarvoor er geen beschermde thuissituatie is, onderdak en toegang tot scholing. Het Speak it out project richt zich niet specifiek op Terry’s, maar primair op het voorkomen van die geweldssituaties in de gemeenschap. Dit wordt gedaan door voorlichting op scholen te geven, jongeren te trainen om hun leeftijdsgenoten bewust te maken van de problematiek, ziekenhuizen en gezondheidscentra te trainen in het herkennen van de problematiek, en idem de lokale rechtelijke macht en politie zodat zij juridische stappen kunnen zetten tegen de daders. 

Corona

En toen kwam in maart dit jaar de uitbraak van Corona. Ook al is het aantal besmettingen tot nu toe relatief laag, er is zondermeer ook sprake van een stijgende curve van besmetting. Dit bracht  de overheid tot het nemen van stringente maatregelen, vergelijkbaar met die in Nederland. . 

Alle programma’s van Terry’s worden door de Corona epidemie geraakt. Allereerst zijn de kinderen en enkele begeleiders in vrijwillige quarantaine gegaan. Er moesten maatregelingen zoals voorzieningen voor desinfectie en handenwassen, mondkapje, e.d. worden gekocht. 

Alle activiteiten die op de gemeenschap zijn gericht, inclusief die van SIL, moesten worden stopgezet of omgevormd, omdat het niet is toegestaan dat sport of andere bijeenkomsten te organiseren. De politie ziet hier streng op toe. Sowieso is het lastig om vervoer te krijgen; omdat publiek transport is stilgelegd en individuele taxi’s zijn te duur. 

Het speak it loud projectteam heeft haar situatie geëvalueerd en heeft op basis daarvan nieuwe plannen en bijbehorende budgetten opgesteld. De bijgestelde plannen betroffen het organiseren van bewustwording binnen Terry’s en de directe omgeving over Corona, het bevorderen van strikte hygiëne, het in kaart brengen van de grootste noden wat betreft voedselzekerheid en noodpakketten aanbieden, en jongeren stimuleren om mondkapjes te maken.

Een van de kernactiviteiten van SIL, namelijk monitoren en reageren op situaties van huiselijk geweld zal koste wat het kost doorgezet worden. De onderliggende reden is dat in situaties van stress door de ziekte of het indirecte gevolg ervan zoals werkloosheid en zeker wanneer scholen dicht er doorgaans een stijging van huiselijk en seksueel geweld. Het project tracht zo goed als het kan deze situatie te adresseren.

Kenia2021?

In het bezoek van Kenia2020 van het Speak it Loud project is het de bedoeling twee weken activiteiten te ondernemen met de staf en de kinderen van Terry’s. Kenia2020 heeft een jaar lang activiteiten ondernomen om hun reis naar Kenia te bekostigen. Het oorspronkelijke plan voor het bezoek aan Terry’s betrof eind juli begin augustus. Maar  helaas hebben we moeten besluiten de reis tot nader orde uit te stellen. Door de Corona zijn de meeste vluchten naar Kenia geannuleerd en het is niet te voorspellen hoe snel in de situatie zal verbeteren. Kenia hanteert voor onbepaalde tijd strenge toegangscriteria voor buitenlanders, de bewegingsvrijheid is minimaal en events zoals sporttoernooien zijn niet toegestaan. Helaas dus overmacht.

Categories: Nieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *